หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ
โดย : Maeteep
อ่าน : 80
ศุกร์ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบบลแม่ตีบ  อำเภองาว  จ.ลำปาง

โทรศัพท์ 088-5477284  กองคลัง