:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ // วิสัยทัศน์ : วิสัยทัศน์ แม่ตีบน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจชุมชน // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-831079, 088-5478509 โทรสาร 054-831078 อีเมล์ saraban@maeteep-ngao.go.th

ชื่อ: สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

วันที่ลงประกาศ: 5 เม.ย. 2565

รายละเอียด: .


file

sub_45_2022_9_23_976412.pdf