:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ // วิสัยทัศน์ : วิสัยทัศน์ แม่ตีบน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจชุมชน // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-831079, 088-5478509 โทรสาร 054-831078 อีเมล์ saraban@maeteep-ngao.go.th

ชื่อ: สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

วันที่ลงประกาศ: 2 พ.ย. 2564

รายละเอียด: .


file

sub_41_2022_9_23_941791.pdf