:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ // วิสัยทัศน์ : วิสัยทัศน์ แม่ตีบน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจชุมชน // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-831079, 088-5478509 โทรสาร 054-831078 อีเมล์ saraban@maeteep-ngao.go.th

ติดต่อเรา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ
หมู่ 1 ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110
โทรศัพท์ : 054-831079, 088-5478509
โทรสาร (FAX) : 054-831078
E-mail : saraban@maeteep-ngao.go.th , maeteep52110@hotmail.com , saraban_06520510@dla.go.th
Website : www.maeteep-ngao.go.th 
Socail Network : Faceboook : อบต.แม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
ลำดับที่ หน่วยงานภายใน หมายเลขโทรศัพท์
1 สำนักปลัด 088-5478509
2 กองช่าง 088-5478509
3 กองคลัง 088-5477284
4 กู้ชีพกู้ภัย 081-9603694

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ

 

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น