:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ // วิสัยทัศน์ : วิสัยทัศน์ แม่ตีบน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจชุมชน // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-831079, 088-5478509 โทรสาร 054-831078 อีเมล์ saraban@maeteep-ngao.go.th

ชื่อ: ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมหรือผู้ที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

26 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมหรือผู้ที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_49_10_19_390.pdf